Mats Bergquist

DAtum

Till Lucia

Den vita bilden framför mig.
Det var här det började för snart ett halvsekel sedan.
Jag står nu åter igen inför den.
Tiden mellan den första och den senaste
har endast lämnat ett lätt spår i det vita.
Där har du ditt liv.
Till våren smälter snön.

Lertorp 19 augusti 2022
Mats Bergquist