Patrik Andiné

DAtum

Revy

Ordet ”revy” är mångbottnat. Dels kan det knytas till återblick, översikt och sammanfattning eller till en uppvisning och parad, men även inbegriper ordet varieté och teaterföreställning.
Revyn, med sitt upplägg av olika sammansatta inslag till en hel föreställning, har en folklig anknytning och är bland många ansedd som ytlig och med en oseriös touch. Skenet bedrar. Med bland annat satir och humor har revyn kunnat nå människor med viktiga tankar och ett allvar.
Utställningen ”Revy” är en sammanfattning av olika verk till en utställning. En del äldre utvalda verk, som funnits kvar likt ofärdiga kapitel, har fått återkomma i ny form.
Porträtt, som uppdiktade rollfigurer, där karaktär och personlighet får växa fram efter hand. Tält i dekorliknande parklandskap och rekvisita i interiörer som teaterscener. Där draperier blir döljande ridåer. Form, färg och ljus – tillsammans med tankar och infall – bildar till slut ett verk med strävan mot ett slags poesi.
Patrik Andiné är född 1968. Han utexaminerades 1995 från Konsthögskolan i Stockholm och finns representerad på bland annat Göteborgs Konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Statens Konstråd och Borås Konstmuseum.

Tid och rum, olja på duk, 55 x 80 cm
Party, olja på duk, 80 x 65
Frusna drömmar, olja på duk, 115 x 105 cm