Per Olof Nilsson

DAtum

”En formidé, en stomme till en bild öppnar upp för tecknandet, som är enintuitiv process där arbetet och bilden visar väg. Tilliten till det ochenträgenheten skapar marker mellan det genomarbetade och det impulsiva. Linjer, punkter, lager av tid. Tecknandet ligger nära språket, men bilden saknar given berättelse. Värjer mig mot det definitiva och öppnar upp för det poetiska och gåtfulla.”

Per Olof Nilsson är utbildad vid Konstfack (måleri) och Konsthögskolan (grafik), båda i Stockholm. Han har haft ett 40-tal utställningar runt om i Sverige, senast Galleri Ping-Pong, Malmö 2019. Per Olof är representerad på Moderna Muséet, Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Hallands Konstmuseum, Laholms Tekningsmuseum. Han erhöll tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2019-20 och ettårigt 2022.

Tuschteckning
Tuschteckning
Tuschteckning