Polyfoni 6 med 93 konstnärer firar galleriets 50-års jubiluem

DAtum

FÖLJANDE KONSTNÄRER MEDVERKAR:

BENGT ADLERS
JÖRGEN AGARDTSON
MAJ LISAGBECK
MADELEINE ALEMAN
TOVE AMBOLT
PATRIK ANDINÉ
SOFIE ARFWIDSSON VON RÖÖK
NIKLAS ASKER
BIANCA MARIA BARMEN
HÅKAN BENGTSSON
NYGÅRDS KARIN BENGTSSON
HÅKAN BERG
MATS BERGQUIST
EMM BERRING
METTE BJÖRNBERG
ANN BLOM
ANNA BRAG
RICHARD G. CARLSSON
JACOB DAHLGREN
JAMILLA DROTT
LOTTA DÖBLING
ANN EDHOLM
EMIL EKBERG
HENRIK EKESIÖÖ
ANNA EKMAN
NAN EMBÄCK
ANN ERINGSTAM
ANNA FINNEY
JOHANNA FJAESTAD
DANIEL FLEUR
LEONARD FORSLUND
ELISABETH FRIEBERG
JENS FRÖBERG
MANDI GAVOIS
CLARA GESANG-GOTTOWT
ANDREAS GLAD
JOSÉ GORDILLO
MARIANNE GRÖNNOW
OWE GUSTAFSON
PER GUSTAFSSON
ASTRID GÖRANSSON
ELLISIF HALS
HERTHA HANSSON
JENS HENRICSON
LEIF HOLMSTRAND
GABRIELLA IOANNIDES
BENGT OLOF JOHANSSON
RICHARD JOHANSSON
CARL-OSKAR JONSSON
SOFIE JOSEFSSON
CLAY KETTER
ANDERS KRISÁR
ALEKSANDRA KUCHARSKA
LARS-OLOF LOELD
LOVE LUNDELL
TOMAS LUNDGREN
JONAS MALMBERG
KRISTINA MATOUSCH
ANDERS SLETVOLD MOE
PER MÅRTENSSON
AMI NORDA
JESPER NORDA
NORDQVIST ANDERSSON
FREDRIK NORÉN
ANNE MARTE OVERAA
LEIF PALMQUIST
JULIA PEIRONE
ANDREAS POPPELIER
NICKLAS RANDAU
JET-TE RANNING
LOTTI RINGSTRÖM
NINA ROOS
VIKTOR ROSDAHL
IDA-LOVISA RUDOLFSSON
PIERRE SANDGREN
TOM SANDQVIST
JULIA SELIN
JAKOB SIMONSON
HANNA SJÖSTRAND
ANDERS SOIDRE
STINA STIGELL
MATTI SUMARI
DAVID SVENSSON
MAGDALENA SVENSSON
MARTIN THELANDER
ELIZABETH THUN
TALE VANGEN
SOPHI VEJRICH
CHARLOTTE WALENTIN
SARA WALLGREN
PER WIZÉN
DYVEKE ZADIG
FREDRIK ÅKUM

Installationsbild från utställningen