Richard G Carlsson

DAtum

Ataxia – Studio Diary 2

Ataxia (oreda) refererar till den slingriga väg som en konstnärlig process kan ta, till de associationer som uppstår och som ibland kan te se ologiska, till de oförutsedda personliga möten, uttryck och oväntade störningsmoment som kan inträffa under skeendets gång, och som ibland kan öppna poetiska dörrar till det oväntade.
Richard G. Carlssons måleri präglas ofta av funderingar kring visualiseringen av seendet, kring bildens/måleriets fundamentala villkor samt förhållandet mellan uttryck och gestaltning – hur materialet både representerar och är sig själv, och samtidigt används som medel för att beskriva något annat.
Carlsson beskriver sitt måleri som:
Ett lågmält, minimalt bildspråk där kontrasterande begrepp både ställs mot varandra och förs samman. Verklighet, i form av en abstrakt målning, och färg som påtaglig fysisk objekt, ställs mot en illusorisk verklighet, ett måleriskt ljusförhållande mot en illusion av ljusförhållandet i ett rum. Det abstrakta, som öppnar sig ut mot rummet och kräver ett aktivt deltagande av betraktaren möter en avmålad rumsinteriör som med sin rumsillusion ger betraktaren tillträde in i ett annat rum, då uppstår en bildmässig rundgång som intresserar mig.
Richard G. Carlsson, föddes 1964 i Beirut, Libanon och studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1988 -1993. RG Carlsson har kontinuerligt ställt ut separat, och deltagit i grupputställningar i Sverige, t.ex. Färgfabriken, Bonniers Konsthall, Cecilia Hillström Gallery, Galleri Thomas Wallner m.m. och utomlands.

Ataxia 2, 2018, Olja på duk,165 x 135 cm
Filter 2, 2018, Olja på duk, 165 x 135 cm
Studio Diary 2, 2013-2018, Olja på plexi eller mdf, 23 x 21 cm vardera
Ghost (exempel ur serien Studio Diary), Olja på mdf, 31 x 23 cm