Sofia Olsson

DAtum

Distant Bodies

För att göra vår omgivning begriplig och hanterbar måste vi krympa dess oändliga skala, för att kunna relatera rum och avstånd till våra egna kroppar och sinnen. Mellan avlägsna himlakroppar och vår egen kropp ligger ett avstånd så oändligt stort att det är omöjligt att förstå dess skala. Genom vår ständiga kartläggning av tillvaron kan vi ta del av en allt större del av vår omgivning, men förståelsen måste fortfarande relateras till den egna kroppen. Då hjärnan och kroppen utvecklas långsammare än de informationstekniker vi skapar, blir kartläggningen är ett sätt att förstå en kaotisk värld.

Sofia Olsson arbetar med att utforska hur människan förstår sin omvärld. Med ett intresse för materialitet undersöker hon vår förståelse av världen i målningar som zoomar in och ut ur ett kroppsligt och språkligt berättande. Genom att lösa upp kategorierna och inte göra några avgränsningar mellan människa, djur och
växter undersöker hon verkligheten och dess strukturer. Sofia Olsson är född 1987 i Kaxholmen och tog examen från Det Kongelige Danske Kunstakademi 2020. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Wee Press, Danske Grafikeres Hus, Supermarket Art Fair och Kunsthal Charlottenborg. Sofia Olsson bor och arbetar i Köpenhamn.

Distant bodies, 2023, pigment och akrylemulsion på rostfritt stål, 130 x 90 cm
Distant bodies, 2023, pigment och akrylemulsion på rostfritt stål, 130 x 90 cm
Distant bodies, 2023, pigment och akrylemulsion på rostfritt stål, 130 x 90 cm