Sofie Josefsson

DAtum

Jag tänker ”artrikedom” under arbetets gång och frossar i hela skalan från täckande till transparant, från slarv till minutiös noggrannhet. Naivt målade symboler, skevheter, klotter och spill trängs om uppmärksamheten. Former och linjer bryter sig ur och hittar sina egna vägar. Lösa trådar lämnas med nöje för att kanske dyka upp på ett annat ställe, ur en annan vinkel. De undandrar sig de förutsatta och gör tvärtom när man tror man vet vart de är på väg. De agerar intuitivt och breder ut sig över duken likt ett myllrande mönster.
Ibland dyker det upp människor, udda figurer som på olika sätt förhåller till myllret. Iscensatta porträtt med färgstarka karaktärer ur min närmaste omgivning som tex i målningen ”Looking for drama” eller ”Hidden tale”.

Sofie Josefsson 2019

Killing time again, 2019, oil on canvas, 150 x 150 cm
Hidden tale, 2019, oil on canvas, 150 x 150 cm