Thale Vangen

DAtum

Natten rör sig

Det som har drivit mig i arbetet inför utställningen «Natten rör sig» har varit en önskan att ge pergament och tagel ett nytt skelett. Nya, fast ändå igenkännbara anatomier som håller huden och håret uppresta. Hur materialen sträcker och böjer sig präglar de gestalter som arbetats fram.

Thale Vangen är född 1974 i Drammen, Norge. Hon gick ut Konsthögskolan i Malmö 2010 och är idag verksam i staden. Hon har ställt ut bland annat på Krognoshuset, Lund, Skånes konstförening, Malmö, Vermillion Sands, Köpenhavn, Annaellegallery, Stockholm. Offentliga arbeten vid Pumphuset i Vollsjö, Karolinska institutet Science Park, Solna, Backaskolan, Lund. Hon är representerad i Statens konstråd, Malmö konstmuseum, Lunds kommun.