Tomas Lundgren

DAtum

The Rendering of Distance

I essäsamlingenWays of Seeing beskriver John Berger bildens inneboende relation till avståndet: ursprungligen använde sig människan av bilder för att återskapa något frånvarande och efter hand insåg man även att bilden kunde överleva det den representerade. Denna distans i tid och rum är utgångspunkten i utställningen The Rendering of Distance, där Tomas Lundgren undersöker måleriets förhållande till avstånd, mellanrum och avgränsningar.

Interval är en serie målningar utförda i jämngrå toner där varje del i serien refererar till en person och dennes levnadsår. Årtalen är på en gång reducerandet av ett liv till två avgränsade tidsmarkörer, samtidigt som de sätter in personen i ett historiskt sammanhang. Tillsammans skapar verken en kedja av överlapparna existenser ur det förflutna.

Viljan att ordna det undflyende är något som även går igenom i serien Grids där diffusa gråskalor är avdelade i rutsystem. Varje målning är utförd i tunna skikt av oljefärg där varje nyans obemärkt leder över i nästa utan tydlig början eller slut. Detta ställs mot rutsystemets hårda kanter som bryter av och markerar ett innanför och ett utanför.

Målningarna i serien Schaefer Expedition är baserade på fotografier ur den tyska expeditionen till Tibet 1938-39. Bilderna visar människor ur ett brett samhällsspektrum som expeditionen mötte under sina resor genom regionen. Vetskapen om förlagornas härkomst synliggör dubbelheten mellan den betraktande och den betraktade. Historien skapar en lång skugga över bilderna, som i kontrast föreställer personligt avbildade, avslappnade och leende individ.

Ernst Schaeffer, 2018, olja på duk, 29 x 21 cm
Grids #2, 2018, olja på duk, 120 x 180 cm
Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), 2018, olja på duk, 30 x 40 cm